Städdagen 2018

Årets städdag genomfördes i strålande solsken.

Badstranden fick en rejäl putsning och även området kring Kronbryggan och sjösättningsrampen fixades till.

Flera gångstigar klipptes på sly för bättre passage och en hel del skräp plockades längs med våra vägar.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som kom och hjälpte till.

Dagen avslutades med den traditionsenliga korvgrillningen vid Kronbryggan.
Vill även tacka Stefan Slätt från Värmdö bryggerier och Kolviksbo som bjöd oss alla på väl kylda drycker till korven.

Mycket uppskattat av alla!

Mvh
Jürgen Saville
Grönområdesansvarig
Kolviks Samfällighetsförening