Våra bryggor

Bryggan vid badstranden

Är till för badande.

Sågviksbryggan
Bryggan längst in i Sågviken. Här hyr föreningen c:a 60 båtplatser.

Blötviksbryggan
På denna brygga i Blötviken hyr föreningen ut c:a 30 båtplatser.

Kolviksbryggan
På denna långa brygga utmed Kolviksvägen hyr föreningen ut c:a 30 båtplatser. Här finns även föreningens gästplats där gästande båtar kan lägga till i max två (2) dygn.

Kronbryggan
En gång anlagd av flottan när dessa trakter var av stor strategisk betydelse för huvudstadens försvar. Mellan Ångbåtsbryggan och Kronbryggan ligger sjösättningsrampen.

Ångbåtsbryggan
Här, längst in i Kolviken, angjorde Vaxholmsbåtarna en gång i tiden. Det finns möjlighet till tre båtplatser här. Denna brygga står på ”att-göra-listan” för renovering.

Badbryggan
Trevlig brygga för bad i Kolvikens sydvästra del. Det går en trappa från Tottkällevägen ned till denna brygga. Här är det särskilt trevlig kvällssol.

Bryggan vid Smedsvägen
Denna brygga som ligger i Hemmesta träsk sköts inte av föreningen utan av de boende i närområdet.