Sjösättningsrampen

Sjösättningsrampen är endast till för medlemmar i Kolviks Samfällighetsförening och de icke medlemmar som hyr båtplats. Bommen till rampen skall alltid hållas stängd och låst. Låsets kombination lämnas ut av bryggfogde.

Rampen är till för sjösättning och upptagning av båtar. Vad gäller vattenskoter rekommenderas att ordna med förtöjning vid Y-bom medelst vattenskoterbrygga av typ Lip-Lap eller liknande.

Rampen får inte nyttjas i direkt eller indirekt kommersiellt syfte.

Vid rampen inklusive Kronbryggan är det inte tillåtet att ha båtar förtöjda. Om man tvingas lämna sin båt där; det kan t ex handla om en just sjösatt träbåt som behöver svälla något dygn eller båt med motorproblem måste bryggfogde informeras om detta.

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!