Grönområden

Inom föreningen finns ca 10 ha grön och strandområden. Dessa vill vi sköta om på bästa sätt för att medlemmarna skall ha största möjliga nytta av dem både nu och i framtiden.

Arbetet med grönområdena hanteras inom styrelsen av en grönområdesansvarig. Det är till denne man bör vända sig med frågor och ideer.

Föreningen har tagit fram en grönområdesplan för att bättre kunna formulera våra gemensamma tankar kring detta ämne.

Relaterade dokument

Grönområdesplan (2011)
Översiktkarta över grönområden (2011)