Avgifter

I samband med att Kolvik fick detaljplaner i K1, K2 och K4 har VA lagts ner av Värmdö kommun och vägarna förbättrats av vägföreningen. Föreningen har investerat 21 000 000 kronor i vägarna. Investeringen ska betalas av på 30 år med början 2015 enligt beslut på stämma. Avgifterna är fördelad mellan medlemmarna enligt de andelstal som Lantmäteriet bestämt att respektive fastighet ska ha för byggande respektive driften. Amortering respektive ränta på byggande är också separerade för att räntan ska vara avdragsgill.

Driftavgift

Den omfattar den årliga drift och skötsel av våra vägar, belysning, bryggor, etc.

Amortering

Den omfattar den årliga amorteringen på vårt lån för vägprojektet.

Ränta

Den omfattar den årliga räntan på vårt lån för vägprojektet. Räntan är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Vad avgifterna uppgår till respektive år kan du se i nedan debiteringslängder;

Debiteringslängd 2017