Hej!

Varmt välkommen till Kolvik!

Föreningen förvaltar badplats, bryggor, vägar och grönområden i Kolvik.

Det mesta som du behöver veta om Kolviks Samfällighetsförening finns på vår hemsida http://www.kolvik.com. Hemsidan är den naturliga kommunikationsportalen för medlemmarna i föreningen.

Bryggor och badplats

På Kolviksstrandsvägen finns en badplats. Vi har precis bytt ut bryggan och fyller på ny sand varje år. Som medlem har du förtur att hyra båtplats vid någon av våra bryggor. Kontakta bryggfogden brygg-fogde@kolvik.com om du är intresserad.

Vägunderhåll

Vi har nyligen gjort en investering på över 20 miljoner i vårt vägnät och det är viktigt att det fortlöpande underhålls. På hemsidan hittar du föreningens underhållsplan för vägarna. Förutom det underhåll föreningen gör är det viktigt att varje fastighetsägare har en godkänd och fungerande trumma under infarten och att diken kring fastigheten är rensade. Som fastighetsägare ansvarar du även för den växtlighet som ansluter mot vägen så att det är fri sikt och att andra eventuella hinder inte påverkar trafiksäkerheten.

I Kolvik kör vi max 30 km/tim.

Tänk på att hålla hastigheten i området. Vägarnas bredd är anpassad så att man vid möte måste sakta ner till låg fart och det går även att möta lastbilar. Trottoaren är till för gående och det är förbjudet att köra upp på trottoaren vid möte. Har du några frågor är det bara att höra av sig till vägfogden.

Ska du bygga?

Så snart du fått bygglov meddelar du vagfogde@kolvik.com så att du och vägfogden tillsammans kan besiktiga vägen före och efter slutförd byggnation. En slitageavgift debiteras enligt nedan och om skada uppkommit debiteras dessutom den faktiska kostnaden för skadan.

Slitageavgifterna är för närvarande

·      Vid nybyggnation av huvudbyggnad är medlem är skyldig att erlägga 10,000kr i slitageavgift.

·      Vid all annan byggnation som kräver bygglov eller startbesked är medlem skyldig att erlägga 2,500kr i slitageavgift.

Det är absolut förbjudet att köra med annat än hjulburna fordon på våra vägar. Larvfötter av stål orsakar stora skador på vägarna. Du som medlem är ansvarig att återställa alla skador till följd av dina byggtransporter och de maskiner som jobbat på din fastighet. Har du några frågor är det bara att höra av dig till vägfogden. 

Grönområden

Inom föreningen finns ca 10 ha grön- och strandområden. Dessa vill vi sköta om på bästa sätt för att medlemmarna skall ha största möjliga glädje och nytta av dem både nu och i framtiden.

Det är förbjudet och i många fall brottsligt att ta ner träd i våra grönområden eller på annans mark utan tillstånd. Skadestånden för nedtagna träd kan uppgå till femsiffriga belopp per träd! Är marken dessutom strandnära kan det krävas tillstånd från Värmdö Kommun för att få ta ned träd även på sin egen tomt. Vänligen kontakta grönområdesansvarig om du är osäker på om träden du vill ta ner verkligen står på din tomt. Har du några frågor är det bara att höra av dig till grönområdesansvarig gronfogde@kolvik.com

Dagvatten

Dagvattenhantering styrs av Plan och bygglagen (PBL) och är inte helt enkel. Varje fastighet är skyldig att hantera sitt eget dagvatten. Det är inte tillåtet att forsla bort sitt dagvatten till grannen eller till allmänna grönområden. Har du några frågor är det bara att höra av dig till kassören kassor@kolvik.com.   

Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att bibehålla Kolvik som ett fint samhälle med låg brottslighet genom ökad uppmärksamhet från oss boende. Målet är att bromsa brottslighet och öka tryggheten och därmed också trivseln i Kolvik. Se separat information om brottsförebyggande tips i vardagen.

E-postadress

Vårt mål är att kunna kommunicera så mycket som möjligt via e-post då det är snabbt, smidigt, billigt och miljövänligt. Vi uppskattar därför att ni anmäler en e-postadress på hemsidan. Glöm inte att titta in på hemsidan med jämna mellanrum så att du inte missar viktig information om vad som händer i föreningen – och kom på våra stämmor och gör din röst hörd!

Flytta till Kolvik?

För dig som funderar på att köpa en fastighet i Kolvik finner du information om den aktuella fastighetens avgifter under fliken Dokument och Inför Årsmöten - Debiteringslängd.

Återigen varmt välkommen till Kolvik och tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några funderingar!

Kolviks Samfällighetsförening

Styrelsen