Välkomna!

Vi som bor i Kolvik har den stora förmånen att ha egna bryggor. Till föreningen hör faktisk hela sju (7) stycken. Några av dem lämpar sig inte för båtförtöjning utan är till för avkoppling och bad. De bryggor som är till för båtar är indelade i båtplatser som i första hand hyrs ut till Kolviks Samfällighetsförenings medlemmar. I mån av plats kan även platser hyras ut till ickemedlemmar. Detta sker via bryggfogden. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Läs mer om hur båtplatsfördelningen är organiserad under fliken ”Båtplatsfördelning”.

De regler och riktlinjer som finns för förtöjning av båt måste följas. De är till för att människor, båtar och bryggor inte ska komma till skada. Följs inte dessa regler är rätten till båtplats förbrukad. Under den här rubriken ”Bryggor” hittar du de råd och tips du behöver för att förtöja din båt säkert vid våra bryggor.

Kom ihåg att båtmänniskor alltid är hjälpsamma och redo att rycka in för att stötta varandra om det behövs.

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!