El och vatten

På bryggorna med båtplatser håller vi på att montera belysningsstolpar med el och vatten.

För att ”aktivera” el och vatten krävs kombination. Denna lämnas ut av bryggfogde.

Vattnet är det kommunala dricksvattnet. Pga frysningsrisk är detta avstängt under den kalla perioden.

Elen är tänkt att användas om man behöver använda elverktyg eller dylikt när man fixar med båten. Om längre tids användning önskas rådgör med bryggfogde. Det är ytterst viktigt att rätt kabel och kopplingar används pga elolycksrisk och försäkring.

Tänk på att alltid:

  • följa utfärdade regler om hur elen får och skall användas.
  • använda lämpligt oskadat elmateriel, förlängningssladdar av rätt kvalitet mm.    Anslutningskabel typ HO7RN-F eller likvärdig. Kabeln ska vara utan skarv eller förgrening. 
  • anmäla uppmärksammade fel och brister till bryggfogde.
  • själv stänga av anläggningsdel som verkar livsfarlig om ansvarig ej kan nås.

Vattenskoter

Undvik att köra vattenskoter i våra vikar Kolviken och Blötviken. När så har skett har klagomålen strömmat in till ansvariga i bryggruppen. Välj att köra ute på Torsbyfjärden då de boende runt vikarna störs mindre då.

Vad gäller förtöjning rekommenderas att ordna med förtöjning vid Y-bom medelst vattenskoterbrygga av typ Lip-Lap eller liknande.

Förtöjningsgods i brygga

När båten tas upp inför vintern skall all form av förtöjningsgods såsom tampar, ryckdämpare, säkerhetskätting mm tas bort från brygga, boj och Y-bom. Detta måste vara borttaget senast 1:a november. Förtöjningsgods som inte är borttaget i tid tas bort och läggs utanför förrådsboden. I december slängs det som är kvar.

El och Förtöjning - allmänt

På nätet kan man hitta mycket information om elsäkerhet och hur man förtöjer sin båt säkert. En gammal klassiker är skriften ”Förtöjning av fritidsbåtar” framtagen av båtförsäkringsbolagen.

Elfaran måste tas på största allvar. En bra skrift framtagen i samarbete med Elektriska Installations-organisationen EIO med focus på el i fritidsbåt heter "Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar".