Förtöjning Y-bom

Förtöj båten som bilden visar. Fören skall i vila, med sträckta linor och ryckdämpare, ligga ca 40 cm från bryggan.
Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera). Det är inte tänkt att ha förtamparna fästade i bryggan.

Viktigt att veta är att Y-bommarna är galvade och skadas således när föremål av metall nöter mot dem. Detta innebär att ryckdämpare i metall (metallfjäder) och schackel i metall bör undvikas i Y-bom. Korrekt förtöjning görs enligt nedan:

  1. Använd splitsad tampögla, dragen om sig själv, till samtliga förtöjningar i Y-bommen.

  2. Komplettera både för- och aktertampar med ryckdämpare i gummi.

  3. Låsning med säkerhetskätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur. Om möjligt skydda kättingen med därför avsett "strumpa".

  4. Om båten är för kort för Y-bommarna måste förtamparna troligtvis fästas i bryggan. Om förtöjningsöglor saknas i bryggan kontakta bryggfogde som hjälper till med att ordna med förtöjningsöglor.

  5. Använd tillräckligt stora fendertar, minst 2 på varje sida.

  6. Y-bommarna får förses med tryckimpregnerat virke, typ altan, på den inre triangellika delen, för enklare på- och ilandstigning. Stävskydd kan också vara aktuellt på betongbryggorna. Detta sker på båtägarens bekostnad. Önskas sådana förändringar måste kontakt med bryggfogde alltid göras innan.

 

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!