Inför årsmöte

Årsmöte den 28 Mars 2019

Kallelse till årsmöte

Information inför årsmöte

Debiteringslängd

Årsbokslut 2018

Budget 2019-2021

Revisionsberättelse 2018

Motioner och framställningar från styrelsen

Valberedningens förslag

ÅRSMÖTE DEN 17 April 2018

Kallelse till årsmöte

Debiteringslängd

Årsbokslut 2017

Revisionsberättelse 2017

Motioner och Framställningar från styrelsen

Valberedningens Förslag

ÅRSMÖTE DEN 13 MARS 2017

Kallelse till årsmöte

Årsbokslut 2016

Revisionsberättelse 2016

Framställningar från styrelsen

Debiteringslängd

Verksamhetsplan 2017-2019

ÅRSMÖTE DEN 17 MARS 2016

Kallelse till årsmöte

Årsbokslut 2015

Revisionsberättelse 2015

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 11:506 (Tegelstigen)

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Örnklovägen)

Servitutsavtal med fastigheten Hemmesta 10:310 (Tottkällevägen)

Debiteringslängd 2016

Verksamhetsplan 2016-2018

 

Årsmöte DEN 10 MARS 2015

Revisionsberättelse
Förslag till Stadgar för Kolvik Samfällighetsförening
Framställande från styrelsen  
Motion 1 Grönområde brygga vid foten av övre Kolvik 
Motion 2 Detaljplan K3  
Verksamhetsplan 2015-2017
Underhållsplan 2  
Debiteringslängd 2015 
Årsredovisning 2014

Extra årsmöte 4 november 2014

Fastighetsförättning Hemmesta ga 3andelsförteckning  
Fastighetsförättning Hemmesta ga 3  
Kallelse till extra Årsmöte 2014   

Årsmöte DEN 10 mars 2014 

Verksamhetsberättelse 2013  
Valberedningens förslag 2014 
Uppföljning av Vägbudget per 2013-12-31 
Styrelsens förslag  
Revisionsberättelse
Resultatrapport
Motion till KSFs årsmöte 2014
Budgetförslag drift
Budgetförslag drift bryggor separat
Bryggfogdens förslag inför 2014  
Balansräkning 
Årsrapport 2013 Bryggfogden
Årsbokslut 2013 Ekonomisk Redogörelse

Årsmöte - 30:e mars 2014 

Kallelse årsmöte - 2014 


Årsmöte - 10:e mars 2013

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2012
Revisionsberättelse - 2012
Ekonomisk Redogörelse - 2012  
Balansrapport - 2012  
Resultatrapport - 2012  
Styrelsens Förslag - 2013
Budgetstatus Utförande - 2013
Statförslag Drift & Underhåll- 2013
Kallelsen - 2013

Motioner

Motion 1 från Lars Dahllöf
Motion 2 från Lars Dahllöf
Motion 3 från Lars Dahllöf
Motion 4 från Bengt Engelberg
Motion 5 från Lisa Rennerstedt
Motion 6 från Anna Brandström och Kerstin Olenfalk

Extra Årsmöte - 02:a december 2012

Handlingarna inför extra årsmötet

Kallelse Extra Årsmöte - 2012
Medskickat dokument till kallelsen (1)
Medskickat dokument till kallelsen (2)  
Styrelsens förslag  
   
Underlag till punkt 6a i kallelsen   
Bilaga 1 till styrelesens förslag
Karta 1
Karta 2
   
Underlag till punkterna 6b och 6c i kallelsen   
Bilaga 2 till styrelesens förslag
Bilaga 3 till styrelesens förslag
Översiktsplan
Sektionsbredder
Förslag från Väggruppen
   
Underlag till punkt 6d i kallelsen   
Styrelsens förslag - Arvode för kontaktperson

Årsmöte - 18:e februari 2012

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2011
Revisionsberättelse - 2011
Ekonomisk Redogörelse - 2011  
Balansrapport - 2011  
Resultatrapport - 2011  
Styrelsens Förslag - 2012
Statförslag Utförande - 2012
Statförslag Drift & Underhåll- 2012
Valberedningens förslag - 2012
Kallelsen - 2012

Motioner

Motion Torgny Andersson: Kolviksvägen breddning vid Handelsboden
Styrelsens svar till: Motion från Torgny Andersson

Extra Årsmöte - 16:e juni 2011

Handlingarna inför extra årsmötet

Kallelse Extra Årsmöte - 2011
Förrättning
Styrelsens förslag  
Trafik Strategi
Utskick Finansplan  
Översiktsplan (inlagt efter mötet)


Årsmöte - 6:e mars 2011

Dokument inför årsmötet

Verksamhetsberättelse - 2010
Revisionsberättelse - 2010
Ekonomisk Redogörelse - 2010  
Balansrapport - 2010  
Resultatrapport - 2010  
Styrelsens Förslag - 2010
Trafik Strategi - 2010  
Grönområdesplan - 2010
Statförslag - 2011
Valberedningens förslag - 2011
Styrelsens sammansättning - 2011

Motioner

Motion 2011-1 (Farthinder,vägbulor) pdf

Info från medlemmar

Tennisförening

Skrivelse från medlemmar

Skrivelse om årsmötesprotokollet