Städdagen

Efter en molnig morgon med lite regn sprack himlen upp lagom till vår städdag.

Vill rikta ett stort TACK till alla er som var med och hjälpte till!

Badstranden och hela området kring Kronbryggan med sjösättningsrampen fick en rejäl finputsning. 
Vi hann även med att klippa en hel del sly och samla in skräp och annat längs våra vägar.

Det var många som passade på att slänga trädgårdsavfall i containern som vi alltid beställer
till städdagen.

Efter avslutade arbetsuppgifter var det samling vid Kronbryggan för vår traditionsenliga korvgrillning.
Solen passade på att titta fram och det var kul att se att så många var på plats.

Avslutningsvis vill jag tacka våra Kolviksbor, Thomas Jacobsson för sponsring av containern och Stefan Slätt från Värmdö Bryggerier 
som bjöd på väl kylda drycker till korven, stort TACK!

Mycket uppskattat av alla!

Mvh
Jürgen Saville
Grönområdesansvarig
Kolviks Samfällighetsförening

Årsavgifter

Vi har haft lite strul i år dessvärre. Dels har vi infört en ny funktion via Nordea som skall fungera för att underlätta fakturahanteringen och dessutom strulade det med vårt system för utskick. Det skall nu vara löst så alla som inte kunde öppna fakturabilagan bör kunna göra det nu, annars är det bara att höra av sig igen.

Ledsen för detta med förhoppning om att det fungerar bättre nästa år.

/Styrelsen KSF

Årets Städdag 25/5

Efter en lång och lite kylig vår har det nu äntligen blivit dags för vår städdag.

Vi samlas som vanligt nere vid badplatsen på Kolviksstrandsvägen kl 10:00 för 

genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. 

Bra att ha med sig kan vara krattor, spadar, handskar, sekatörer, häcksax etc.

Vi har beställt en stor container där medlemmarna kan slänga sitt trädgårdsavfall. 

Den kommer stå uppställd hela helgen vid parkeringen precis innan infarten till badplatsen.

Så ta chansen att bli av med ert trädgårdsavfall!

Efter avslutad städdag samlas vi nere vi Kronbryggan vid 14-tiden för den traditionsenliga korvgrillningen med lite goda drycker för både stora och små samt en trevlig samvaro tillsammans.

Vi kommer även att kommunicera ut städdagen med skyltar vid våra infarter ca 1 vecka innan.

Håll tummarna för ett soligt vårväder!

Väl mött på städdagen 

Jürgen Saville

Grönområdesansvarig Kolvik

Lantmäteriförrättning 8/4 kl 17:00

Det kommer att vara två förrättningar och den första gäller BRF Kolvik, det rör egentligen bara de boende i BRF Kolvik, den andra förrättningen gällande K3 beräknas börja c.a 17:30 - då är alla i K3 välkomna.

Länk till kallelse

Förrättningarna är öppna för alla medlemmar som vill delta.

Lantmäteriet hittar ni på Hammarby Allé 29 i Hammarby Sjöstad nära Skanstullsbron.

/Styrelsen KSF

GDPR

Vi har gjort ett utskick till alla registrerade e-postadresser i vårt system Vägnu. Enda syftet med att lagra e-postadresser är för utskick av fakturor och annan viktig information. Ni som inte vill ha er e-postadress lagrad måste höra av sig till kassor@kolvik.com. Vi har även uppdaterad villkoren vid insamling av e-postadresser. 

Städdagen 2018

Årets städdag genomfördes i strålande solsken.

Badstranden fick en rejäl putsning och även området kring Kronbryggan och sjösättningsrampen fixades till.

Flera gångstigar klipptes på sly för bättre passage och en hel del skräp plockades längs med våra vägar.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som kom och hjälpte till.

Dagen avslutades med den traditionsenliga korvgrillningen vid Kronbryggan.
Vill även tacka Stefan Slätt från Värmdö bryggerier och Kolviksbo som bjöd oss alla på väl kylda drycker till korven.

Mycket uppskattat av alla!

Mvh
Jürgen Saville
Grönområdesansvarig
Kolviks Samfällighetsförening

Hemmesta Träsk - en delseger!

Kommunen har i sin undersökning om varför det bräddats orenat avlopp i  Hemmesta träsk upptäckt en ledning som man tidigare inte fanns. Den har nu pluggats igen. Vi söker nu information om hur det här kan komma sig och vilken påverkan den ledningen haft på sjön, Den avloppsledning som man sänkte i höstas är fortfarande i drift  och på BMH riktar man nu kritik mot  sänkningen i ett nytt delegationsbeslut då Va avdelningen  i arbetet med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk lagt ner 355 tyngder i stället för de cirka 100 som Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare godkänt

Man skriver bland annat:

1. Inkomna uppgifter om utfört arbete vid nedläggning av ledning i Hemmestaträsk med utlopp i Torsbyfjärden föranleder åtgärd.

2. Förelägga Tekniska nämnden i Värmdö kommun (212000-0035) att inom 4 månader från att beslutet vunnit laga kraft redovisa följande uppgifter till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

a) Beskrivning och bedömning av rörledning för utsläpp av bräddavloppsvatten från Hemmesta pumpstation till Torsbyfjärden samt dess förankring i botten i Hemmestaträsk

b) Identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som nedläggningen av ledningen i Hemmestaträsk kunnat medföra. 

Vi ser detta som ett mycket positivt steg i rätt riktning

Du hittar det nya beslutet här, samt i ”Övriga Dokument”