Lantmäteriförrättning 8/4 kl 17:00

Det kommer att vara två förrättningar och den första gäller BRF Kolvik, det rör egentligen bara de boende i BRF Kolvik, den andra förrättningen gällande K3 beräknas börja c.a 17:30 - då är alla i K3 välkomna.

Länk till kallelse

Förrättningarna är öppna för alla medlemmar som vill delta.

Lantmäteriet hittar ni på Hammarby Allé 29 i Hammarby Sjöstad nära Skanstullsbron.

/Styrelsen KSF

GDPR

Vi har gjort ett utskick till alla registrerade e-postadresser i vårt system Vägnu. Enda syftet med att lagra e-postadresser är för utskick av fakturor och annan viktig information. Ni som inte vill ha er e-postadress lagrad måste höra av sig till kassor@kolvik.com. Vi har även uppdaterad villkoren vid insamling av e-postadresser. 

Städdagen 2018

Årets städdag genomfördes i strålande solsken.

Badstranden fick en rejäl putsning och även området kring Kronbryggan och sjösättningsrampen fixades till.

Flera gångstigar klipptes på sly för bättre passage och en hel del skräp plockades längs med våra vägar.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som kom och hjälpte till.

Dagen avslutades med den traditionsenliga korvgrillningen vid Kronbryggan.
Vill även tacka Stefan Slätt från Värmdö bryggerier och Kolviksbo som bjöd oss alla på väl kylda drycker till korven.

Mycket uppskattat av alla!

Mvh
Jürgen Saville
Grönområdesansvarig
Kolviks Samfällighetsförening

Hemmesta Träsk - en delseger!

Kommunen har i sin undersökning om varför det bräddats orenat avlopp i  Hemmesta träsk upptäckt en ledning som man tidigare inte fanns. Den har nu pluggats igen. Vi söker nu information om hur det här kan komma sig och vilken påverkan den ledningen haft på sjön, Den avloppsledning som man sänkte i höstas är fortfarande i drift  och på BMH riktar man nu kritik mot  sänkningen i ett nytt delegationsbeslut då Va avdelningen  i arbetet med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk lagt ner 355 tyngder i stället för de cirka 100 som Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare godkänt

Man skriver bland annat:

1. Inkomna uppgifter om utfört arbete vid nedläggning av ledning i Hemmestaträsk med utlopp i Torsbyfjärden föranleder åtgärd.

2. Förelägga Tekniska nämnden i Värmdö kommun (212000-0035) att inom 4 månader från att beslutet vunnit laga kraft redovisa följande uppgifter till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

a) Beskrivning och bedömning av rörledning för utsläpp av bräddavloppsvatten från Hemmesta pumpstation till Torsbyfjärden samt dess förankring i botten i Hemmestaträsk

b) Identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som nedläggningen av ledningen i Hemmestaträsk kunnat medföra. 

Vi ser detta som ett mycket positivt steg i rätt riktning

Du hittar det nya beslutet här, samt i ”Övriga Dokument”

Städdag 26 maj!

Då är det återigen dags att göra lite finare i området. Vi samlas som vanligt vid badstranden på Kolviksstrandsvägen kl 10:00. Bra att ha med sig lite krattor, spadar, sekatörer, häcksaxar etc. Vi har beställt en stor container som vi kan slänga skräp i samt hyrt släp för att kunna åka runt och hämta upp. Genomgång och fördelning av arbete sker vid samlingen, sedan avslutar vi med korvgrillning vid 14-tiden, dryck av olika slag och lite skönt häng vid kronbryggan.

Sprid denna info till era grannar så hoppas vi på bra uppslutning!

Jürgen Saville, Grönområdesansvarig