Årets städdag blir den 31 maj!

Tanken med städdagen är i första hans att hålla rent och snyggt på och omkring den egna tomten, men även att hjälpa till vid olika arbeten i vårt område.

Har du möjlighet och vill hjälpa till så samlas vi nere vid badplatsen kl 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter/områden.

Vi håller på till ca kl 13 och därefter blir det korvgrillning kl 14 nere vid badplatsen enligt tradition.

Precis som tidigare år så kommer det finnas en container för trädgårdsavfall ner vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen.

Varmt Välkomna!

Vi söker fler medlemmar till vår valberedning!

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas. 


Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på årsmötet. 


Valberedningen idag består endast av en medlem. Vi behöver omgående flera medlemmar i valberedningen. Anmäl ditt intresse till valberedningen@kolvik.com 


Vi ser gärna att flera nyinflyttade engagerar sig i föreningen! Valberedningen/Anders Asp 

 

Trottoaren vid Kolviken

Nu ska äntligen sista delen av vägprojektet färdigställas. Kopparmora entreprenad kommer under maj månad att anlägga den sista delen av trottoaren längs Kolviksvägen. Arbetena beräknas vara färdigställda under vecka 22. Under perioden kommer Kolviksvägen under stor del av tiden vara avstängd för genomfart. Sprängningsarbeten kommer att utföras och beräknas pågå under ca två veckor. Under den perioden kan inte heller båtplatserna användas. Om ni inte har möjlighet att vänta med sjösättning så ber vi att ni kontaktar Bryggfogden så försöker han hjälpa till med en tillfällig plats. Vi ber om ursäkt för det besvär arbetena orsakar och hoppas på ert överseende.

Sopning av vägarna!

Sopning av vägarna kommer att ske under maj månad.

Skälet till vi inte sopar tidigare är för att vi vill att det ska bli tillräckligt varmt i luften för att oljan på vägen ska smälta och ta upp mera grus i vägbanan innan vi sopar. När vi i höstas la oljegruset så var det inte tillräckligt varmt så att gruset smälte ner i oljan ordentligt.

Fakturering av årets medlemsavgifter!

Nu har fakturorna på medlemsavgifter skickats ut. De flesta medlemmarna får ingen faktura i år eftersom man har en fordran på föreningen som är större än de belopp man ska betala i medlemsavgift 2015.

Det finns tre alternativ;

Du får en faktura och ska betala hela beloppet! Du har helt enkelt ingen fordran på föreningen och ska därför betala fakturan som vanligt.

Du får en faktura men ska betala del av beloppet! Du har en fordran på föreningen men den täcker inte hela fakturabeloppet utan du ska betala mellanskillnaden.

Du får ingen faktura! Din fordran på föreningen är lika stor eller större än det belopp som du ska betala i medlemsavgift 2015. Vill du veta vad din medlemsavgift 2015 är så kan du gå in på hemsidan på följande länk;

Debiteringslängd 2015

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Hemmesta Centrum är en skamfläck i Värmdö kommun!

På årsmötet diskuterade vi bl.a. hur vi kan få politikerna att ta tag i frågan om Hemmesta centrum och Skärgårdsvägen genom Hemmesta centrum. Medlemmar efterlyste namn på politiker som man kan kontakta för att trycka på i frågan. Styrelsen har därför sammanställt några texter och e-postadress till de politiker som ansvarar för frågan som ni kan använda om ni vill.

Kolvik Samfällighetsförening och Hemmesta Södra Samfällighetsförening har haft flertal diskussioner med både politiker och tjänstemän men inte fått någon bra respons angående detaljplan för Hemmesta centrum. Det finns ett färdigt förslag till detaljplan som skulle kunna antas i närtid. Varken politiker eller tjänstemän verkar vilja ta i frågan. Varför är svårt att förstå!

Vi behöver därför nu din hjälp!

Skriv till nedanstående politiker och klaga på att ingenting händer i frågan om Hemmesta Centrum och genomfarten.

Använd dig gärna av nedan två texter skickat med några veckor mellanrum;

Jag tycker att Hemmesta Centrum är en skamfläck i Värmdö kommun!

Jag kräver att Värmdö kommun tar tag i frågan och ser till att det blir ett centrum som kan vara en träffpunkt på Värmdölandet med en blandning av bostäder, service och handel. Ett centrum som man gärna besöker och som inte uppfattas som en skamfläck på Värmdölandet. Vi har väntat tillräckligt länge på att något ska hända!

Varför gör ni ingenting?

Hälsningar
 

Trafik genom Hemmesta centrum är farlig! Måste det hända en dödsolycka innan ni tar tag i problemet?

Jag som bor i Kolvik har problem med att bilister tar vägen genom Kolvik för att slippa köerna i Hemmesta centrum! Det saknas både belysning och övergångsställen vid lämpliga ställen på Skärgårdsvägen! Utfarterna från Kolvik är farliga! Vi har nu väntat tillräckligt länge på att något ska hända!

Varför gör ni ingenting?

Hälsningar

Skriv till följande politiker som sitter i planutskotten och som ansvarar för denna fråga;

Anders Gullander(FP) Ordförande anders.gullander@varmdo.se
Monica Pettersson (M) Vice Ordförande monica.pettersson@varmdo.se
Ina Ununger(C) Ledamot Ina.ununger@varmdo.se

Tack för ett trevligt och givande årsmöte!

För er som inte hade möjligheten att komma till årsmötet har styrelsen några viktiga saker att informera om.

Debiteringslängd
Drift, amortering och räntekostnader per fastighet som ska betalas senast den 15 april 2015 redovisas i debiteringslängden 2015. Debiteringslängden 2015 finns på hemsidan. Klicka på följande länk så kommer du direkt till debiteringslängden 2015. 

Debiteringslängd 2015

Betalning enligt debiteringslängd
Efter beslut på extra föreningsstämma den 4 november 2014 att tillgodoskriva medlemmarna merparten av föreningens egna kapital samt förinbetalda avgifter har flera medlemmar en fordran på föreningen. Denna fordran kommer att kvittas mot föreningen fordran på medlem enligt debiteringslängd 2015. De medlemmar som har lika mycket eller mer att fordra från föreningen än vad debiteringslängden 2015 uppgår till kommer inte att få en faktura i år utan direktkvittas. Alla andra medlemmar kommer att få en faktura. Alltså om ni inte får en faktura från föreningen i år så behöver ni inte oroa er utan betalning av de belopp som står i debiteringslängden 2015 har skett genom kvittning.

Skatteavdrag för ränta i deklarationen 2016 (inkomstår 2015)
Alla medlemmar har rätt att dra av sin del av ränta i deklarationen på samma sätt som ränta på egna lån. Ränta ska fördelas mellan delägarna till fastigheten enligt ägarandel. I debiteringslängden 2015 kan ni hitta er andel av räntan 2015.

Betalning av faktura 
För att effektivisera arbetet med fakturering i föreningen har vi ändrat våra rutiner när det gäller betalning av faktura till föreningen. Föreningen har ett nytt bankgironummer: 5809-4202

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Hälsningar
Kolvik Samfällighetsförening

Styrelsen

P.S. Denna information läggs upp på hemsidan. Föreningen är enligt de nya stadgarna som vi antog på årsmötet inte skyldighet att informera medlemmarna på annat sätt än att publicera informationen på hemsidan. De medlemmar som har registrerat en e-postadress i vårt register kommer att få denna information och framtida information via e-post. Om du inte har registrerar din e-postadress hos oss uppmanar vi dig därför att göra det så att du inte missar viktig information från föreningen. Om du inte registrerar en e-postadress hos oss så är det viktigt att du med jämna mellanrum går in på hemsidan och tittar i fall det har publicerats ny information som kan vara viktig för dig. D.S.

Välkommen till föreningsstämma tisdag den 10 mars kl. 19.00 i Värmdö Bygdegård.

Jag och styrelsen hoppas att du och många andra medlemmar kommer och uttrycker er uppfattning om hur ni vill att föreningen ska fortsätta utvecklas. Mycket har hänt under 2014 och mycket står på agenda för 2015 och framåt. Mer kan du läsa i den verksamhetsplan och andra dokument som årsmötet ska ta ställning till och som kommer att publiceras på hemsidan en vecka före årsmötet.

Årsmötet är det tillfälle då vanliga medlemmar kan göra sin röst hörd och där vi kan diskutera föreningens inriktning.

Vi som arbetar aktivt i föreningen är tacksamma om ni kommer och framför era synpunkter denna dag.

Välkommen till årsmötet och uttryck din åsikt!

Värmdö den 29 januari 2015

Hälsningar

Johan Axelsson, ordförande

Hej i jultider!

Nu håller vi på att montera den nya stenkistan till kronbryggan. så under denna vecka kommer det att vara svårt att ta pp båtar via rampen, Kistan kommer att förankras i botten. Efter detta kommer Frentab att göra en anslutning i sten och betong till stenkistan. Efter jul helgena kommer bryggan att få ett trädäck om vädret tillåter.

Uppdatering kronbryggan

Vi har nu skaffat finansiering för att kunna renovera vår gamla kronbrygga som vi fick till skänks av kronan på 70-talet. Det finns ett färdigt förslag på hur renoveringen av bryggan ska genomföras. På extra årsstämman den 4/11 skall vi ta beslut.

Här kommer i korthet förslaget.

Frentab kommer att gå in som sponsor för en del av projektet och medlemmarna kommer att betala resterande del. Medlemmarnas del kommer vara i storleksordning av vad det skulle kosta oss att riva bryggan, forsla bort massorna och återställa marken till strand och grönområde. Vi använder rivningskostnaden till att renovera bryggan i stället. Som det ser ut kommer det inte att behövas några enskilda bidrag från enskilda medlemmar som så många vänligt indikerat att de vill ställa upp med. Vi återkommer i så fall.

Renoveringen kommer ske genom att den inre delen som är en stenkonstruktion kommer att förstärkas och stabiliseras. Den yttre delen, delvis raserad, kommer rivas och ersättas med en ny träkista med trädäck. För att kompensera för landhöjningen så förlängs bryggan med 4 meter så att det blir vattendjup nog att lägga till med båt vid nocken på bryggan. Bryggan kommer också att kunna användas för pendeltrafik om det blir aktuellt, OBS – ej Vaxhomstrafik då Vaxholmsbolaget har extrema krav på de bryggor de angör.

Renoveringen kommer att genomföras i ett samarbete mellan Vaxholm entreprenad, Frentab och KSF.

Utförande

Frentab kommer att med stenborr dubba fast lösa stenar med kraftiga stålsprintar samt riva den yttre delen med sina maskiner från pråmen som Vaxholm entreprenad lånar ut. WSAB kommer sedan ta vid och montera den nya timrade stenkistan, som borras, dubbas och gjuts fast i sina fyra hörn i berget. Materialet från rivningen som kan återvinnas kan sedan återanvändas och återfyllas i kistan. Ovanpå kistan byggs ett trädäck som kommer bli 8.2 x 5.5 meter. Ett lagom stort dansgolv. Framöver kan vi tillsammans bygga bänkar etc för att se till att bryggan kommer alla till gagn och vi hoppas att se många fina sommarkvällar från vår nya brygga.


Historia och kuriosa om vår gamla brygga, intressant nu i dessa Ubåts tider!

Kronbryggan bryggan byggdes precis efter första världskriget, som den första delen av byggandet av Torsbergs fästning vid Hemmesta vägskäl. I beslutet av Torsbergs fästning står ”dessutom skall en kraftig brygga anläggas i Kolvik” Det är kronbryggan

Fortet är nu söndersprängt och där ligger en stenkross. Orsaken till byggnationen av fortet Torsberg var att man var rädd för en rysk invasion öster ifrån och det var brinnande krig runt Sverige och det var första världskriget. Ryssland hade skaffat 3 nya pansarskepp med stora kanoner som låg i

St- Petersburg, något som Sverige Stockholm inte hade något försvar emot. Sverige beslutade då att bygga 4 stycken 30.5 cm, 12 tum-s jättekanoner som kunde skjuta 20 km för att kunna försvara sig, och försvara hela mellersta skärgården. Något mindre oväntad var kanske att dimensionen blev precis den som de ryska skeppen hade!

Kanonerna kunde skjuta över Värmdölandet till Kanholmsfjärden och bort till Baggensfjärden. Kanonerna levererades från Bofors sjövägen, dessa bjässar lastades om via ”kronbryggan” och transporterades vidare på Kolviksvägen via en liten järnväg upp till Torsbergs fästning. Enligt hörsägen har jag hört att det fortfarande finns wire märken i träden längs vägen fram till fortet. Där man tog tag i träden med spelen. Jag gissar att det var hand och hästkraft som flyttade kanonerna.

Under stora umbäranden byggdes fortet från och med 1920 och framåt, det var hjälpligt klart till 1924, som vanligt saker tar sin tid! Och Bofors hade också svårt att få till det med de stora dimensionerna.

1939 så hette fienden inte Ryssland längre utan Tyskland, så kanonerna flyttades då i all hast ner till Blekinge. Ryktet säger att det bara avlossades ett enda provskott från Torsberg Värmdö, sen vågade man inte mer. Och som man sa då; ”Då sprack Värmdö Kyrka, kakelugnarna tog ett steg framåt i husen och alla rutor gick sönder på husen runt omkring Hemmesta”. Här kommer en bild från 20- talet på en av kanonerna. Notera att inget skydd fanns för kanonen, detta var innan flyget var att räkna med.

Torsberg 1924 30.5 cm Hubits 

Torsberg 1924 30.5 cm Hubits