Årsmöte 2017 den 13 mars kl 19:00

Hej!

VI ser fram emot att ses på årsmötet som kommer att hållas i matsalen på Hemmestaskolan F-5 - följ gångvägen från Coop upp mot Hemmestaskolan och gå in genom grindarna vid vändplanen direkt till vänster när ni kommit upp. Matsalen är första byggnaden på högerhand efter grindarna. Kallelse kommer att skickas per post inom kort och hemsidan kommer att uppdateras med alla dokument inför stämman. 

Väl mött den 13 mars!

Styrelsen KSF

Viktig information till medlemmar som har ett tillgodo hos föreningen

Vi har drygt 150 medlemmar som fortsatt har tillgodo hos föreningen. I den bifogade filen nedan hittar ni fastighetsbeteckning samt belopp som skall dras av på kommande faktura för årsavgiften. Vi uppmanar alla som finns på listan att lägga detta på minnet då det är ett stort arbete att hantera detta manuellt. Har ni några frågor går det bra att höra av sig till JOhan Axelsson på ordforande@kolvik.com eller 0709-583 584. 

MedlemmarTillgodo

Uppdatering av hemsidan

Hej,

Det har varit lite si och så med uppdateringen på hemsidan, vilket vi i styrelsen ber om ursäkt för. Det har under året hänt en hel del, bland annat ett större vägförbättringsarbete i K3 i samband med att Värmdö Kommun förlagt vatten och avlopp till resterande fastigheter på Tottkällevägen. Vi har även påbörjat arbetet med Solviksstigen som skall vara klar till våren.

Det har också varit väldigt mycket schaktarbeten för fiber och el. Vi försöker gå alla ledningsägare till mötes samtidigt som vi är rädda om våra vägar. Som många säkert märkt schaktas det lite här och var och återställningen är inte den bästa. Vi har nu äntligen fått tag på rätt personer hos ledningsägare och entreprenörer och hoppas på en smidigare process framöver. Det är viktigt att ni som får fiber och el inkopplat är uppmärksamma på hur entreprenörerna sköter sig och vi ser gärna att ni hör av er till Johan eller Tony om ni ser att man inte sköter detta på ett bra sätt, eller har sönder lyktstolpar, brevlådor etc.

Bryggor och trappor har också rustats upp under året. Vi kommer sammanfatta året i verksamhetsberättelsen och kallelse till årsmöte kommer gå ut under februari och någon gång i mitten av mars siktar vi på att hålla årsmötet.

Hälsningar

Styrelsen KSF

Städdag och Invigning av Kronbryggan 21/5

Nu har det blivit dags för vår årliga vårstädning, tanken är att i första hand att städa omkring den egna tomten, men även att hjälpa till med olika arbeten i vårt område. Samling vid badplatsen klockan 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att ställa upp en container för trädgårdsavfall vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen.

Efter avslutad vårstädning välkomnar vi alla medlemmar i Kolviks Samfällighetsförening att delta i återinvigningen av den anrika Kronbryggan. Festen börjar kl. 14 vid Kronbryggan. Anmälan till invigningen vill vi gärna få senast 17 maj.

Mail: brygg-fogde@kolvik.com eller telefon: 070 769 82 75

Information angående arbeten på brygganläggningen

Hej Alla kolviksbor och båtägare!

Nu har vi dragit ingång vårens arbeten, mycket skall göras i år också.  I veckan börjar vi med att förstärka Blötviksbryggan med delvis nytt däck och starkare sidobalkar för att kunna bära de nya y-bommarna som vi beställt till bryggorna. Bryggan är nu avstängd i några dagar

Till helgen börjar vi monteringen av de nya y-bommarna på både Blötviksbryggan och Sågviksbryggan. Samma företag kommer också göra en bättre förankring av Blötviksbryggan. då den draggat flera gånger under åren.

Om allt går enligt plan så skall vi få fram vatten och el till Sågvikshamnen också

Gamla Ångbåtsbryggan kommer också att bytas ut, detta arbete är tyvärr försenat, vi återkommer med ett datum när vi vet mer.

Utmed Kolviksbryggan är kättingarna i dåligt skick de kommer också att bytas i vår. Det är också försenat, återkommer med ett datum när vi vet mer.

Om ni har några frågor om vad detta betyder för er båtplats  så kan ni maila till bryggfogden.

Hälsningar Torgny

Inbrott - igen...

Hej på er,

Det har återigen varit en del inbrott i Kolvik. Denna gång på Örnklovägen och Näsvägen. Det har skett på dagtid. Vi vill återigen uppmärksamma alla att vara vaksamma på bilar och människor som rör sig i området som inte verkar ha goda avsikter med sina besök. Vi måste alla försöka hjälpas åt att vara på vår vakt. Anteckna registreringsnummer, om omständigheterna tillåter, ta bilder etc. Allt för att kunna bistå polisen, samt visa att vi är alerta i Kolvik.

Dålig lukt från VA-anläggningen

Det är många som hört av sig och påpekat problem med dålig lukt runt om i området Vi har varit i kontakt med Värmdö Kommun som är huvudman för anläggningen. De jobbar aktivt med att åtgärda problemen. Man kommer inom kort att byta ut alla brunnslock mot en tätare variant. De har även anlitat en ventilationsentreprenör som skall se över pumphusen. Vi hoppas att problemen kan åtgärdas inom kort.

Fakturering av medlemsavgifterna 2016

Nu fakturerar vi medlemsavgifterna 2016. Sista betalningsdagen är den 15 april 2016. Glöm inte att gå in på nedanstående lista och kontrollera om din fastighet har något tillgodo. Om din fastighet har något tillgodo dra i så fall av det beloppet innan du betalar fakturan. Det belopp som står i kolumnen "Saldo" längst till höger är det ni skall dra av på fakturabeloppet.

Glöm inte att ta upp er del av räntan i deklarationen.

Medlemmar tillgodo 2016-01-01

Välkommen till föreningsstämma torsdag den 17 mars kl. 19.00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

Vi hoppas att du och många andra medlemmar kommer och uttrycker er uppfattning om hur ni vill att föreningen ska fortsätta utvecklas. Mycket har hänt under 2015 och mycket står på agenda för 2016 och framåt. Mer kan du läsa i den verksamhetsplan och andra dokument som årsmötet ska ta ställning till och som kommer att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Årsmötet är det tillfälle då alla medlemmar kan göra sin röst hörd och där vi kan diskutera föreningens inriktning.

Vi som arbetar aktivt i föreningen är tacksamma om ni kommer och framför era synpunkter denna dag.

Välkommen till årsmötet och uttryck din åsikt!

Föreningens ränteutgifter 2015 är avdragsgilla i din deklaration 2016

Föreningen kommer inte att skicka in några kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att du själv måste ändra i din deklaration om du vill göra skatteavdrag för föreningens ränteutgifter.

Den ränta du betalat är avdragsgill. Hur mycket du betalat i ränta 2015 hittar du i debiteringslängden 2015. Den finns att hämta på hemsidan under fliken “Om föreningen” avgifter

Du har betalt nedan specificerade avgifter till föreningen se debiteringslängden 2015;

Driftavgift

Den omfattar den årliga drift och skötsel av våra vägar, belysning, bryggor, etc.

Ränta

Den omfattar den årliga räntan på vårt lån för vägprojektet. Räntan är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Amortering

Den omfattar den årliga amorteringen på vårt lån för vägprojektet.

Du kan göra skatteavdrag i din deklaration för din del av föreningens ränteutgifter enligt följande exempel;

Om din andel av ränteutgifterna är 350 kr gör du avdrag i inkomstdeklarationen med 350 kr vid rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på̊ inkomstdeklaration 1)

Om du äger fastigheten till hälften och t.ex. din respektive äger den andra hälften, ska ränteutgiften på̊ 350 kr fördelas mellan er. Var och en gör avdrag med 175 kr, d.v.s. 350/2.

Under ”Övriga upplysningar” skriver du sedan, Kolvik Samfällighetsförening (717904-999), Kolviksvägen 46, 139 33 VÄRMDÖ samt hur mycket ränta du har betalat under 2015.