Hej alla kolviksbor sommarvärmen, här kommer lite info från Bryggfogden!

IMG_1237.JPG

Vi har fortsatt våra arbeten i Såg och blötviks hamnen och börja nu äntligen bli någorlunda färdiga med våra brygg arbeten inför sommaren 2015.

Badstranden

Under veckan har vi bytt ut den gamla badbryggan till en ny stabilare och bredare variant. Samt lagt ut skyddsbojar för badande. Vi hade planerat att flytta gamla badstegen över till nya bryggan, men den var i så dåligt skick så vi har köpt en ny som inte än blivit levererad.  Vi hoppas att den nya stegen kan monteras i helgen om allt går som planerat. Vi ber också om ursäkt för att y-bommarna till nya bryggorna felaktigt blivit upplagda på stranden. Förhoppnings vis är det borta när helgen är slut. 

Sågviksbryggan

Lördagen den 4 juli är planen att fortsätta med installationen av y-bommar vid betong pontonerna till de som beställt. Vi ber om ursäkt för alla bojar som nu ligger i vägen mellan betongpontonerna., dessa kommer på sikt att tas bort.

För båtägare i Sågviken vill vi också uppmärksamma att det ligger två brygg förankrings stenar österut som förankrar inre betong pontonen, en strax utan för badbryggan den andra mellan båda betong pontonerna i linje med badbryggan. För mer djupgående båtar som går längre in kan de vara ett problem. Kontakta berggruppen för mer info om stenarna.

Hälsningar Torgny Andersson

Hej, alla kolviksbor, nu installerar vi nya bryggor i vår fina hamn!

Det innefattar rivning av gammal pålad brygga i Sågviken. Installation två nya betong pontoner i Sågviken. I tillägg en förlängning av sågviksbryggan i trä och betong. Detta ger oss fler platser och mindre underhåll samt möjlighet till y-bom.

Vi ber om ursäkt för röran denna vecka. Arbeten kommer att vara klara i början av nästa vecka. Platserna vid Sågviken kommer att justeras i sida och i storlek. De som har beställt y-bom får platserna längst ut mot badstranden.

På utsidan av den nya betong pontonen blir det 8 stor-platser och på insidan 12 mellan platser. Brygg sektionen flyttas ut cirka 3.5 meter så vatten djupet blir cirka 1.6 meter på utsidan och 1.4 meter på insidan en stor förbättring mot tidigare cirka 1 meter.

Vi kommer att justera platserna på blötviksbryggan också. Men det kommer ske senare i år. Vi återkommer med info om detta

Om ni har frågor kontakta brygg gruppen.  

Hälsningar Bryggfogde Torgny Anderssson 

Blödande vägar

Vi beklagar de blödande vägarna. Vi har beställt sandning/grusning, men det är svårt att få fram en entreprenör som kan bistå med den utrustning som krävs. Vi hoppas att det blir utfört så snart det bara går.

Bakgrunden är att beläggningen som lagts ovanpå de asfalterade delarna av vägnätet inte har integrerat på det sätt det är tänkt. Vi utreder nu skyndsamt hur vi kan lösa detta långsiktigt. Den kortsiktiga lösningen är att få ut sand/grus för att mätta tjäran.

Informationsmöte om Hemmesta centrum den 16/6 kl 19.00 i Hemmestaskolans matsal

Äntligen har politikerna tagit tag i frågan om Hemmesta centrum. Våra påtryckning har gett resultat och vi hoppas att politikerna vid nästa möte i planutskottet den 26 augusti, tar beslut om ett så kallat startPM för Hemmesta centrum. 

Innan politikerna tar beslut vill man ha ett informationsmöte med allmänheten för att lyssna på vad vi tycker är viktig för att det ska bli ett bra centrum och trafiklösningar utmed Skärgårdsvägen. 

Värmdö kommun bjuder därför in till ett informationsmöte om Hemmesta centrum den 16/6 kl 19.00 i Hemmestaskolans matsal. Se informationsblad

Om du vill påverka utformningen av Hemmesta centrum och trafiklösningarna på Skärgårdsvägen så är det viktigt att du kommer till detta informationsmöte. 

 

Hej Båtägare vid sågviksbryggan!

Nu startar årets bryggarbeten det sker med veckan som börjar med 8 juni.

Nästa vecka kommer vi riva den inre pålade bryggan och ersätta den med en betong pontoner, dessa arbeten berör platser 5-12 samt 17-22. Ni som nyttjar dessa platser behöver flytta era båtar. Ni som inte lagt i båten. Vänta med detta tills vi är klara med ombyggnaden!

Det finns platser på den yttre bryggan som ni kan använda tillfälligt. Och små båtar kanske tillfälligt kan dras upp på badstranden.  Kontakta bryggruppen om ni vill ha mer info.

Under nästa vecka kommer det också vara begränsad framkomlighet till övriga platser på Sågviks bryggorna. Då rampen ut till pontonerna ersätts med en ny konstruktion.

Blötviks bryggan kommer också förlängas med 15 Meter men det kommer inte att påverka er som har platser på Blötviksbryggan. 

Ett stort tack till Frentab och Waxholms Sjöentrepenad!

Alla medlemmar i KSF vill rikta ett stort tack till Frentab och Wåab som möjliggjort ett projekt som vi väntat på i över 10 år. Jag själv flyttade ut 2003 och då satt skylten om rasrisk redan där, sedan har bryggan varit föremål för otaliga årsmöten och diskussioner. Nu är den på plats, och den överträffar i alla fall alla mina förväntningar!

Stort tack!

Johan Axelsson,
Ordf KSF

Årets städdag blir den 31 maj!

Tanken med städdagen är i första hans att hålla rent och snyggt på och omkring den egna tomten, men även att hjälpa till vid olika arbeten i vårt område.

Har du möjlighet och vill hjälpa till så samlas vi nere vid badplatsen kl 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter/områden.

Vi håller på till ca kl 13 och därefter blir det korvgrillning kl 14 nere vid badplatsen enligt tradition.

Precis som tidigare år så kommer det finnas en container för trädgårdsavfall ner vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen.

Varmt Välkomna!

Vi söker fler medlemmar till vår valberedning!

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas. 


Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på årsmötet. 


Valberedningen idag består endast av en medlem. Vi behöver omgående flera medlemmar i valberedningen. Anmäl ditt intresse till valberedningen@kolvik.com 


Vi ser gärna att flera nyinflyttade engagerar sig i föreningen! Valberedningen/Anders Asp 

 

Trottoaren vid Kolviken

Nu ska äntligen sista delen av vägprojektet färdigställas. Kopparmora entreprenad kommer under maj månad att anlägga den sista delen av trottoaren längs Kolviksvägen. Arbetena beräknas vara färdigställda under vecka 22. Under perioden kommer Kolviksvägen under stor del av tiden vara avstängd för genomfart. Sprängningsarbeten kommer att utföras och beräknas pågå under ca två veckor. Under den perioden kan inte heller båtplatserna användas. Om ni inte har möjlighet att vänta med sjösättning så ber vi att ni kontaktar Bryggfogden så försöker han hjälpa till med en tillfällig plats. Vi ber om ursäkt för det besvär arbetena orsakar och hoppas på ert överseende.