Båtplatsfördelning

 1. Uthyrning och fördelning av båtplatserna till medlemmar i Kolviks Samfällighetsförening sker på årsbasis och görs generellt efter båtstorlek, båttyp och djupgående. Platserna är klassade som XXL, stora, mellan, och små. Årsavgiften för 2016 är 3000:- / 2000:- / 1400:- / 700:-.
 2. I mån av tillgång hyrs även båtplatser ut till personer som inte är medlemmar. De betalar då dubbel avgift.

 3. Båtplats hyrs ut årsvis. Förra årets båtplatsinnehavare garanteras alltid en plats som kan härbergera föregående års båt, men inte båtplatsen i sig. Normalt förlängs kontraktet med ett år i taget.

 4. Uppsägning av båtplats inför kommande säsong skall göras senast 31/12.
 5. Preliminär fördelning sker efter det att inbetalningarna och önskemål om båtstorlek och båttyp kommit in. Normalt brukar detta vara klart i april.
 6. Slutlig fördelning av båtplatser för säsongen sker normalt i slutet av maj, varefter båtplatserna ligger fast säsongen ut.

 7. Då en del båtplatsinnehavare önskar upp- eller nedgradera sina båtar i storlek och båttyp, samtidigt som en del säger upp sin båtplats helt och några nya tillkommer, sker ofta en smärre omflyttning varje år. Byte av båtplats kan dock inte garanteras.
 8. Byte av båtplats under båtsäsong kan i undantagsfall möjliggöras och då efter förfrågan till bryggfogde.

 9. Nyttjas inte båtplats under en säsong, ska detta meddelas till bryggfogde som då har rätt att förfoga över båtplatsen som det passar. Båtplatsavgift debiteras dock som vanligt till ordinarie hyrestagare.

 10. Med ovanstående metod möjliggör vi att folk i möjligaste mån kan få den båtplats de önskar, samtidigt som vi utnyttjar båtplatserna effektivt.
 11. Andrahandsuthyrning eller överlåtelse av båtplats utan bryggfogdes godkännande är inte tillåtet.

 12. Bryggfogde ansvarar strikt inför styrelsen för bryggor och båtfördelning och är därmed den som kan svara på ytterligare frågor eller synpunkter i dessa ärenden.


FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!