Förtöjning boj

 1. Förtöj båten enligt figur ovan.
   
 2. Tampar till brygga skall vara försedda med schackel, kauser och godkända gummidämpare/fjädrar. Om metalfjädrar används måste dessa säkras med kätting/band som schacklas före och efter i kauser/ring. Löplina till/genom förtöjningsring i brygga är inte tillåtet. Se bilder på korrekt förtöjning längst ner på denna sida.
   
 3. Tampar till boj skall vara dubbla och fästas i bojen med metallhake. Schackel och kauser skall användas. Det skall vara två av varandra oberoende linor. Löplina till/genom bojögla eller splitsad hanfot är alltså inte tillåtet.
   
 4. Metallhaken skall vara av typ spärrhake alternativt av Merxhaketyp. För båtar större än 6 m eller 1 ton är Merxhake ett krav. Karbin eller brandkårshake är inte tillåtet. Se bild på olika typer av hakar längst ner på denna sida.
   
 5. Utförande och dimensioner skall följa branschens och tillverkares standard och rekommendationer och inte vara för klena.
   
 6. Fendertar skall vara tillräckligt stora, minst 2 på varje sida.
   
 7. Låsning med säkerhetskätting görs till förtöjningsring i brygga.
   

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM!