Styrelsen

Föreningen hanteras av en styrelse. Denna väljs på våra årsmöten som hålls under 1:a kvartalet varje år. Samtliga medlemmar blir, i god tid, kallade till kommande årsmöte via brev. Årsmötet är det tillfället då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen. Det är därför viktigt att så många som möjligt kommer.

Årsmötet utser styrelsens ordförande. I övrigt bestämmer styrelsen själv vilka som innehar de olika funktionerna.

Styrelsen består av sex personer och två suppleanter. Dessa väljs av årsmötet på två år i taget. Dessutom utser årsmötet en revisor och en revisorssuppleant samt fyra personer till valberedningen.

Enligt beslut på senaste årsmöte har vi antagit en ny policy om hur vi hanterar medlemsärenden, dessa måste ske skriftligt eller via e-post för att underlätta eventuell uppföljning. Nedan finner ni kontaktuppgifter inom respektive ansvarsområde. 

Styrelsemedlemmar 2019;

Ordförande
Johan Axelsson
Tel: 0709-583 584
ordforande@kolvik.com 

Vice Ordförande / Komunikationsansvarig
Lisa Rennerstedt
webmaster@kolvik.com

Sekreterare
Isac Outinen
sekreterare@kolvik.com

Vägfogde
Tony Helin
vagfogde@kolvik.com

Kassör
Emma Crepin
kassor@kolvik.com

Grönområdesansvarig
Jürgen Saville
gronfogde@kolvik.com

Bryggfogde
Torgny Andersson
Tel: 070-894 25 81
brygg-fogde@kolvik.com

Suppleanter
Nicole Henning
Patrik Lundén

Revisor
Allegretto Revision AB
Lena Gustavsson
08-644 18 00

Revisorsuppleant

Jenny Douhan
jenny.douhan@revideco.se