Termer, begrepp och knopar

Många nya ord att hålla reda på drabbar den nyblivne båtägaren. Även den som haft båt en tid funderar ibland på vad som är vad. Här ges förklaringar till de mest vanliga ord och termer som används vid förtöjning. Vad gäller knopar så klarar man sig väldigt långt med två till tre stycken.

Hakar

Merxhaken och spärrhaken är de enda hakar som duger vid förtöjning. Brandkårshaken och karbinhaken är användbara i andra sammanhang men aldrig vid förtöjning.

Exempel på säker förtöjning!

Bilden nedan visar hur en föredömlig förtöjning kan se ut när man använder ryckdämpare i metall. Tänk dock på att ryckdämpare i metall aldrig får användas vid Y-bom. Vid Y-bom skall ryckdämpare i gummi användas. Glöm heller aldrig att förtöja för storm!

Knopar

Man klarar sig väldig bra med två till tre knopar. Här ges förslag på tre stycken:

Pålsteken som är en klassiker. Den är vacker och kan användas i många sammanhang. Dock svår att lösa vid kraftig belastning. Därför lämpar den sig inte vid förtöjning där krafterna kan bli oerhörda vid stark vind.

Ankarsteken är säker och stark. Användbar i många olika situationer.

Yrvindknopen. En fantastisk knop som med fördel bör användas vid förtöjning framförallt i naturhamn med tillgång till träd. Det fiffiga med denna knop är att trots att den kan hålla en båt på flera ton i hårt väder kan ett barn lösa den. Gå in på You Tube och sök på Yrvindknopen så ser ni själva.