GDPR

Vi har gjort ett utskick till alla registrerade e-postadresser i vårt system Vägnu. Enda syftet med att lagra e-postadresser är för utskick av fakturor och annan viktig information. Ni som inte vill ha er e-postadress lagrad måste höra av sig till kassor@kolvik.com. Vi har även uppdaterad villkoren vid insamling av e-postadresser.