Hemmesta Träsk - en delseger!

Kommunen har i sin undersökning om varför det bräddats orenat avlopp i  Hemmesta träsk upptäckt en ledning som man tidigare inte fanns. Den har nu pluggats igen. Vi söker nu information om hur det här kan komma sig och vilken påverkan den ledningen haft på sjön, Den avloppsledning som man sänkte i höstas är fortfarande i drift  och på BMH riktar man nu kritik mot  sänkningen i ett nytt delegationsbeslut då Va avdelningen  i arbetet med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk lagt ner 355 tyngder i stället för de cirka 100 som Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare godkänt

Man skriver bland annat:

1. Inkomna uppgifter om utfört arbete vid nedläggning av ledning i Hemmestaträsk med utlopp i Torsbyfjärden föranleder åtgärd.

2. Förelägga Tekniska nämnden i Värmdö kommun (212000-0035) att inom 4 månader från att beslutet vunnit laga kraft redovisa följande uppgifter till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:

a) Beskrivning och bedömning av rörledning för utsläpp av bräddavloppsvatten från Hemmesta pumpstation till Torsbyfjärden samt dess förankring i botten i Hemmestaträsk

b) Identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som nedläggningen av ledningen i Hemmestaträsk kunnat medföra. 

Vi ser detta som ett mycket positivt steg i rätt riktning

Du hittar det nya beslutet här, samt i ”Övriga Dokument”