Trasiga lampor

Boo Energi är entreprenören som installerat och underhåller vår belysning. De gör en översyn inför den mörka säsongen, oftast under september samt en i slutet av den mörka säsongen, oftast under februari. De undersöker då alla lampor och byter ut de som är trasiga. Vi vet att det från tid till annan sker skadegörelse på enstaka stolpar. Vi har inte budgeterat för att byta ut enstaka lampor utan har valt att göra det i samband med de underhållsrundor Boo Energi utför. Nästa runda är planerad vecka 4.