Plogning av våra vägar

Vi får många samtal i samband med snöfall. Vi tänkte kort redogöra för hur vi avtalat med Kentas som utför snöröjning och sandning i området. 

De skall inför vintern fylla på och kontrollera alla sandlådor, missas detta, hör gärna av er enligt nedan.

De plogar vägarna vid snöfall om minst 5cm och det slutar snöa.

De påbörjar inte arbetet under pågående kraftigt snöfall, utan väntar tills det slutat. Skulle det fortsätta snöa under längre period så kommer de att ploga när det ligger 10-15cm. 

De skall efter/under kraftigt snöfall "öppna upp" området, dvs ploga av de större vägarna för att underlätta ut- och infart i området.

De prioriterar att sanda alla branta backar.

Vid kraftigt snöfall är det en mer eller mindre omöjlig uppgift att hålla hela området öppet och vi ber om tålamod. Sandning sker så snart man fått bort snön då sanden annars inte fyller någon funktion och plogas bort vid nästa vända.

Givetvis kan det bli fel och vissa delar glömmas av - vänligen maila vagfogde@kolvik.com eller kontakta Kentas direkt på 08-570 224 43.