Vad Händer med Hemmesta Träsk?

Styrelsen i KSF har gett Lisa Rennerstedt i uppdrag att företräda föreningen i denna fråga och hon tar gärna emot frågor, förslag och information. Maila henne på adress nedan så hör hon av sig så fort hon kan. Här kommer hennes redogörelse och lite historik.

Under slutet av september och oktober arbetar kommunens entreprenör med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk med hjälp av 400-500 kilos betongklumpar . Hittills har man fäst 286 sådana på ledningen men arbetet är långt ifrån klart.  Det motsvarar vikten av en blåval eller cirka 14 villagrunder.

Under två år har avloppsledningen som tillhörde det nu rivna avloppsverket flutit upp i sjön.  Reningsverket är ersatt av en pumpstation med bassänger som ska klara av ett eventuellt nödutsläpp av orenat avloppsvatten ut i Torsbyfjärden..Flera försök att sänka ledningen har gjorts men den fortsätter att lyfta sig till ytan då den är fylld med luft eller gas (uppgifterna går isär) då den inte har använts sedan 2015.

Torsby och Kolviks samfälligheter har skrivit en gemensam begäran om tillsyn (se under fliken dokument/övriga dokument) där vi vill att ledningen ska tas bort och om nödvändigt ersättas med ett alternativ som är bättre förankrad och inte blockerar kanalen ut till Torsbyfjärden. Vi menar också att med kommunalt VA och med rivet reningsverk så är förutsättningarna goda för att kommunen nu kan börja sanera sjön efter vad ledningar, reningsverk och annat ställt till. Det har tydligen funnits flera reningsverk och flera ledningar men det är mycket svårt att få ut fakta om detta från kommunen.

Värmdö kommun har avtalsservitut med Torsby och Kolvik, som äger sjön gemensamt. Servituten ger kommunen rätt att ha ledningen i sjön och både rättighet och skyldighet att underhålla den. Frågan är om dessa servitut även gäller för orenat vatten från pumpstationen. Vi försöker utreda frågan då den är lite komplicerad. Värmdö kommun skickade för två år sedan in en ansökan om ledningsförrättning men ännu har inget hänt. Vi menar att det måste ske en miljöprövning innan en sådan förrättning sker. Servituten säger också att kommunen ska återställa det man förstört. Vi utreder vad det innebär.

Samtidigt som vi skickade in vår begäran om tillsyn påbörjade VA enheten ett nytt arbete ned att sänka ledningen ,dessvärre utan kommunikation med föreningarna.

Vi protesterade till miljöinspektören på kommunen då det saknades konsekvensanalys av ingreppen i sjön och menade att det krävdes ett tillstånd för vattenverksamhet.

Djupet i sjön är okänt, boende har berättat att den kan vara mellan 15 till 20 meter och att det en gång innan diverse reningsverk var en populär bad- och kräftsjö. Ingen vet med säkerhet. Antal meter sediment och vad de innehåller är okänt och ingen analys av vilka miljögifter som kan frigöras genom kommunens nu pågående arbete har gjorts. Vi arbetar med att utreda frågorna.

Tyvärr så fick vi inte gehör för våra invändningar mot metoderna för att sänka ledningen som godkänts i ett delegationsbeslut (se under fliken dokument)Vi har överklagat beslutet till länsstyrelsen och där är vi idag. Vi har kontaktat expertis inom relevanta områden och arbetar vidare med frågan.

Föreningarna anser inte att ingreppet i sjön är att betrakta som ett normalt underhåll då det går rakt emot vår vilja att om möjligt sanera sjön.

Lördagen den 7/10 grumlade halva Hemmesta träsk trots att det inte regnat. Kommunen vill inte se något samband mellan grumlingen och arbetet i sjön. Hemmesta träsk är recipient till Hemmesta sjöäng, går något fel kan konsekvenserna bli stora, inte bara för vår sjö

Vi kommer att uppdatera så fort det händer något nytt.  Vi har möten inbokade under oktober som förhoppningsvis kan klargöra en del.

Styrelsen KSF

lisa.rennerstedt@gmail.com