Välkommen till föreningsstämma torsdag den 17 mars kl. 19.00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

Vi hoppas att du och många andra medlemmar kommer och uttrycker er uppfattning om hur ni vill att föreningen ska fortsätta utvecklas. Mycket har hänt under 2015 och mycket står på agenda för 2016 och framåt. Mer kan du läsa i den verksamhetsplan och andra dokument som årsmötet ska ta ställning till och som kommer att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Årsmötet är det tillfälle då alla medlemmar kan göra sin röst hörd och där vi kan diskutera föreningens inriktning.

Vi som arbetar aktivt i föreningen är tacksamma om ni kommer och framför era synpunkter denna dag.

Välkommen till årsmötet och uttryck din åsikt!