Fakturering av medlemsavgifterna 2016

Nu fakturerar vi medlemsavgifterna 2016. Sista betalningsdagen är den 15 april 2016. Glöm inte att gå in på nedanstående lista och kontrollera om din fastighet har något tillgodo. Om din fastighet har något tillgodo dra i så fall av det beloppet innan du betalar fakturan. Det belopp som står i kolumnen "Saldo" längst till höger är det ni skall dra av på fakturabeloppet.

Glöm inte att ta upp er del av räntan i deklarationen.

Medlemmar tillgodo 2016-01-01