Dålig lukt från VA-anläggningen

Det är många som hört av sig och påpekat problem med dålig lukt runt om i området Vi har varit i kontakt med Värmdö Kommun som är huvudman för anläggningen. De jobbar aktivt med att åtgärda problemen. Man kommer inom kort att byta ut alla brunnslock mot en tätare variant. De har även anlitat en ventilationsentreprenör som skall se över pumphusen. Vi hoppas att problemen kan åtgärdas inom kort.