Föreningens ränteutgifter 2015 är avdragsgilla i din deklaration 2016

Föreningen kommer inte att skicka in några kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att du själv måste ändra i din deklaration om du vill göra skatteavdrag för föreningens ränteutgifter.

Den ränta du betalat är avdragsgill. Hur mycket du betalat i ränta 2015 hittar du i debiteringslängden 2015. Den finns att hämta på hemsidan under fliken “Om föreningen” avgifter

Du har betalt nedan specificerade avgifter till föreningen se debiteringslängden 2015;

Driftavgift

Den omfattar den årliga drift och skötsel av våra vägar, belysning, bryggor, etc.

Ränta

Den omfattar den årliga räntan på vårt lån för vägprojektet. Räntan är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Amortering

Den omfattar den årliga amorteringen på vårt lån för vägprojektet.

Du kan göra skatteavdrag i din deklaration för din del av föreningens ränteutgifter enligt följande exempel;

Om din andel av ränteutgifterna är 350 kr gör du avdrag i inkomstdeklarationen med 350 kr vid rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på̊ inkomstdeklaration 1)

Om du äger fastigheten till hälften och t.ex. din respektive äger den andra hälften, ska ränteutgiften på̊ 350 kr fördelas mellan er. Var och en gör avdrag med 175 kr, d.v.s. 350/2.

Under ”Övriga upplysningar” skriver du sedan, Kolvik Samfällighetsförening (717904-999), Kolviksvägen 46, 139 33 VÄRMDÖ samt hur mycket ränta du har betalat under 2015.