Föreningens postgirokonto 14886-6 är nu avslutat!

Vår bank har meddelat att man inte längre kommer att hantera postgiro utan rekommenderar oss att använda bankgiro. Vi har därför avslutat vårt postgirokonto!

Vi använder nu bara Bankgiro 5809-4202 för betalningar till föreningen.

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com