Röjning och Slåtter

Som fastighetsägare är du ansvarig för att växtligheten från din fastighet inte breder ut sig över vägbanan. Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Sophämtningen och snöröjningen använder stora maskiner. De grenar som hänger ner över vägen är en säkerhetsrisk för den som kör. Dessutom både försvårar det för snöröjningen att göra sitt arbete snabbt och ökar föreningens kostnader för snöröjningen vilket drabbar oss alla.

Vi ber er därför att omgående se över er fastighet och vidtaga nödvändiga åtgärder. Föreningen kommer att genomföra en kontroll att så skett vid senare tillfälle.

Se nedan skiss;