Hemmestasjöns Vänner arbetar med att förbättra vattenkvaliteten i Hemmestasjön!

Tidigare problem i sjön har varit att det förekommit höga halter fosfor och lite för lite syre. Fosfor tär på syrehalten, vilket leder till syrebrist och i värsta fall fiskdöd. Fosfor göder också växtligheten vilket gör att sjöns syreförråd blir lågt under vintertid när sjöväxterna förmultnar. Genom att på hösten klippa, skörda och köra bort växter förhindras eller i varje fall minskar det syretärande förloppet under vinterhalvåret.

Hemmestasjöns Vänner har därför beslutat att vi ska verka för att det görs en årlig rensning av vass i sjön under i första hand tre år, med start oktober 2015. Därefter ska en kontroll av effekterna göras och nya beslut tas.

Finansieringen av detta sker genom att flera av våra medlemmar betalar en tusenlapp per fastighet. I år har vi hittills fått ihop 14 000: -. Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Vi är nu cirka 30 medlemmar i föreningen och nya medlemmar tillkommer hela tiden. Vill du vara medlem i Hemmestasjöns Vänner kan du kontakta bengt.engelberg@navisys.se