Vårt arbete har gett resultat! Nu äntligen ska beslut tas om ett start-PM för Hemmesta centrum!

Den 26 augusti kommer kommunstyrelsens planutskott att ta beslut om ett så kallat start-PM för Hemmesta centrum. Innehållet i Start-PM:et kan du se på nedan länk

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805894

Detta innebär att man på allvar kan börja arbeta med planläggningen av Hemmesta centrum. I ett första skede kommer fastighetsägarna i området där Värmdö kommun är en stor fastighetsägare att samråda och komma överens om en ekonomisk försvarbar plan för fastighetsägarna. Första kvartalet 2016 kommer sedan en samrådshandling att presenteras. Då är det allmänheten som får ha synpunkter på planen. Därefter kommer kommunen på sedvanligt sätt pröva planen och man räknar med att ha en plan klar för beslut första kvartalet 2017.

Om vi slipper överklaganden och allt går som vi hoppas kanske vi kan ha ett nytt Hemmesta centrum klart någon gång 2018-2019!