Vår vägfogde behöver hjälp!

Arbete som vägfogde i styrelsen är krävande och det är inte rimligt att bara en person ska bära den sysslan. Vi behöver därför flera intresserad som kan hjälpa till med administrationen av våra vägar.

Vi har ett i stort sett nytt vägsystem som ska förvaltas på ett bra sätt. Samtidigt bor vi i ett område där tomter styckas och nya hus byggs. Detta ställer stora krav på vägfogden. Vägar ska besiktigas före och efter byggnation, nya elkablar och VA- anslutningar kopplas in, avtal ska skrivas med entreprenörer om återställning efter intrång i vägen, snöröjning och underhåll av vägsystemet ska upphandlas, etc.

Som sagt det finns mycket att ta tag i!

Du som kanske är pensionär och har lite tid över med en bakgrund som vägingenjör eller annan koppling till väg entreprenad i ditt tidigare yrkesverksamma liv. Eller du som är yrkesverksam som vägingenjör eller liknande idag. Eller i varje fall har ett administrativt sinne. Anmäl ditt intresse!

Hör av dig till Vägfogden vagfogde@kolvik.com snarast. Ersättning utgår!