Ny bro och rensning av kanalen till Hemmestasjön

Hemmestasjöns Vänner som är en förening som värnar om Hemmestasjön har hjälpt oss med att genomföra en rensning av kanalen och kommer nu att slutföra bygget av ny bro över kanalen. Slutmontering av bron kommer att ske den 30 augusti.

Den gamla bron kommer att monteras ner efter att den nya bron är monterad. Den nya bron kommer att byggas några meter söder om den gamla bron.

Bron byggs av medlemmar i Hemmestasjöns Vänner och materialet har Bygg-Ole skänkt tack vare Hemmestasjöns Vänners medlemmar Annika Källman och Gunnar Gustavsson. Bägge är också medlemmar i Torsby Samfällighetsförening och bor på Torsbysidan av kanalen.

Vi tackar Annika och Gunnar för deras fina bidrag och vi tackar också övriga medlemmar i Hemmestasjöns Vänner för deras arbetsinsatser.

Är du intresserad att veta mer om Hemmestasjöns Vänner kan du gå in på deras hemsida.

www.hemmestasjonsvanner.n.nu

När det gäller den avloppsledning som kommunen lagt i kanalen, från pumpstationen i Hemmesta och ut någonstans i Torsbyfjärden, så pågår det en diskussion mellan Torsby och Kolvik Samfällighetsföreningar å ena sidan och kommun å andra sidan om hur den ska ligga för att inverka så lite som möjligt på möjligheten att fara med båt genom kanalen.

Vi hoppas att vi ska kunna komma överens om en bra lösning för bägge parter.