Blödande vägar

Vi beklagar de blödande vägarna. Vi har beställt sandning/grusning, men det är svårt att få fram en entreprenör som kan bistå med den utrustning som krävs. Vi hoppas att det blir utfört så snart det bara går.

Bakgrunden är att beläggningen som lagts ovanpå de asfalterade delarna av vägnätet inte har integrerat på det sätt det är tänkt. Vi utreder nu skyndsamt hur vi kan lösa detta långsiktigt. Den kortsiktiga lösningen är att få ut sand/grus för att mätta tjäran.