Informationsmöte om Hemmesta centrum den 16/6 kl 19.00 i Hemmestaskolans matsal

Äntligen har politikerna tagit tag i frågan om Hemmesta centrum. Våra påtryckning har gett resultat och vi hoppas att politikerna vid nästa möte i planutskottet den 26 augusti, tar beslut om ett så kallat startPM för Hemmesta centrum. 

Innan politikerna tar beslut vill man ha ett informationsmöte med allmänheten för att lyssna på vad vi tycker är viktig för att det ska bli ett bra centrum och trafiklösningar utmed Skärgårdsvägen. 

Värmdö kommun bjuder därför in till ett informationsmöte om Hemmesta centrum den 16/6 kl 19.00 i Hemmestaskolans matsal. Se informationsblad

Om du vill påverka utformningen av Hemmesta centrum och trafiklösningarna på Skärgårdsvägen så är det viktigt att du kommer till detta informationsmöte.