Hej Båtägare vid sågviksbryggan!

Nu startar årets bryggarbeten det sker med veckan som börjar med 8 juni.

Nästa vecka kommer vi riva den inre pålade bryggan och ersätta den med en betong pontoner, dessa arbeten berör platser 5-12 samt 17-22. Ni som nyttjar dessa platser behöver flytta era båtar. Ni som inte lagt i båten. Vänta med detta tills vi är klara med ombyggnaden!

Det finns platser på den yttre bryggan som ni kan använda tillfälligt. Och små båtar kanske tillfälligt kan dras upp på badstranden.  Kontakta bryggruppen om ni vill ha mer info.

Under nästa vecka kommer det också vara begränsad framkomlighet till övriga platser på Sågviks bryggorna. Då rampen ut till pontonerna ersätts med en ny konstruktion.

Blötviks bryggan kommer också förlängas med 15 Meter men det kommer inte att påverka er som har platser på Blötviksbryggan.