Ett stort tack till Frentab och Waxholms Sjöentrepenad!

Alla medlemmar i KSF vill rikta ett stort tack till Frentab och Wåab som möjliggjort ett projekt som vi väntat på i över 10 år. Jag själv flyttade ut 2003 och då satt skylten om rasrisk redan där, sedan har bryggan varit föremål för otaliga årsmöten och diskussioner. Nu är den på plats, och den överträffar i alla fall alla mina förväntningar!

Stort tack!

Johan Axelsson,
Ordf KSF