Tack för ett trevligt och givande årsmöte!

För er som inte hade möjligheten att komma till årsmötet har styrelsen några viktiga saker att informera om.

Debiteringslängd
Drift, amortering och räntekostnader per fastighet som ska betalas senast den 15 april 2015 redovisas i debiteringslängden 2015. Debiteringslängden 2015 finns på hemsidan. Klicka på följande länk så kommer du direkt till debiteringslängden 2015. 

Debiteringslängd 2015

Betalning enligt debiteringslängd
Efter beslut på extra föreningsstämma den 4 november 2014 att tillgodoskriva medlemmarna merparten av föreningens egna kapital samt förinbetalda avgifter har flera medlemmar en fordran på föreningen. Denna fordran kommer att kvittas mot föreningen fordran på medlem enligt debiteringslängd 2015. De medlemmar som har lika mycket eller mer att fordra från föreningen än vad debiteringslängden 2015 uppgår till kommer inte att få en faktura i år utan direktkvittas. Alla andra medlemmar kommer att få en faktura. Alltså om ni inte får en faktura från föreningen i år så behöver ni inte oroa er utan betalning av de belopp som står i debiteringslängden 2015 har skett genom kvittning.

Skatteavdrag för ränta i deklarationen 2016 (inkomstår 2015)
Alla medlemmar har rätt att dra av sin del av ränta i deklarationen på samma sätt som ränta på egna lån. Ränta ska fördelas mellan delägarna till fastigheten enligt ägarandel. I debiteringslängden 2015 kan ni hitta er andel av räntan 2015.

Betalning av faktura 
För att effektivisera arbetet med fakturering i föreningen har vi ändrat våra rutiner när det gäller betalning av faktura till föreningen. Föreningen har ett nytt bankgironummer: 5809-4202

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Hälsningar
Kolvik Samfällighetsförening

Styrelsen

P.S. Denna information läggs upp på hemsidan. Föreningen är enligt de nya stadgarna som vi antog på årsmötet inte skyldighet att informera medlemmarna på annat sätt än att publicera informationen på hemsidan. De medlemmar som har registrerat en e-postadress i vårt register kommer att få denna information och framtida information via e-post. Om du inte har registrerar din e-postadress hos oss uppmanar vi dig därför att göra det så att du inte missar viktig information från föreningen. Om du inte registrerar en e-postadress hos oss så är det viktigt att du med jämna mellanrum går in på hemsidan och tittar i fall det har publicerats ny information som kan vara viktig för dig. D.S.