Hemmesta Centrum är en skamfläck i Värmdö kommun!

På årsmötet diskuterade vi bl.a. hur vi kan få politikerna att ta tag i frågan om Hemmesta centrum och Skärgårdsvägen genom Hemmesta centrum. Medlemmar efterlyste namn på politiker som man kan kontakta för att trycka på i frågan. Styrelsen har därför sammanställt några texter och e-postadress till de politiker som ansvarar för frågan som ni kan använda om ni vill.

Kolvik Samfällighetsförening och Hemmesta Södra Samfällighetsförening har haft flertal diskussioner med både politiker och tjänstemän men inte fått någon bra respons angående detaljplan för Hemmesta centrum. Det finns ett färdigt förslag till detaljplan som skulle kunna antas i närtid. Varken politiker eller tjänstemän verkar vilja ta i frågan. Varför är svårt att förstå!

Vi behöver därför nu din hjälp!

Skriv till nedanstående politiker och klaga på att ingenting händer i frågan om Hemmesta Centrum och genomfarten.

Använd dig gärna av nedan två texter skickat med några veckor mellanrum;

Jag tycker att Hemmesta Centrum är en skamfläck i Värmdö kommun!

Jag kräver att Värmdö kommun tar tag i frågan och ser till att det blir ett centrum som kan vara en träffpunkt på Värmdölandet med en blandning av bostäder, service och handel. Ett centrum som man gärna besöker och som inte uppfattas som en skamfläck på Värmdölandet. Vi har väntat tillräckligt länge på att något ska hända!

Varför gör ni ingenting?

Hälsningar
 

Trafik genom Hemmesta centrum är farlig! Måste det hända en dödsolycka innan ni tar tag i problemet?

Jag som bor i Kolvik har problem med att bilister tar vägen genom Kolvik för att slippa köerna i Hemmesta centrum! Det saknas både belysning och övergångsställen vid lämpliga ställen på Skärgårdsvägen! Utfarterna från Kolvik är farliga! Vi har nu väntat tillräckligt länge på att något ska hända!

Varför gör ni ingenting?

Hälsningar

Skriv till följande politiker som sitter i planutskotten och som ansvarar för denna fråga;

Anders Gullander(FP) Ordförande anders.gullander@varmdo.se
Monica Pettersson (M) Vice Ordförande monica.pettersson@varmdo.se
Ina Ununger(C) Ledamot Ina.ununger@varmdo.se