Fakturering av årets medlemsavgifter!

Nu har fakturorna på medlemsavgifter skickats ut. De flesta medlemmarna får ingen faktura i år eftersom man har en fordran på föreningen som är större än de belopp man ska betala i medlemsavgift 2015.

Det finns tre alternativ;

Du får en faktura och ska betala hela beloppet! Du har helt enkelt ingen fordran på föreningen och ska därför betala fakturan som vanligt.

Du får en faktura men ska betala del av beloppet! Du har en fordran på föreningen men den täcker inte hela fakturabeloppet utan du ska betala mellanskillnaden.

Du får ingen faktura! Din fordran på föreningen är lika stor eller större än det belopp som du ska betala i medlemsavgift 2015. Vill du veta vad din medlemsavgift 2015 är så kan du gå in på hemsidan på följande länk;

Debiteringslängd 2015

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com