Välkommen till föreningsstämma tisdag den 10 mars kl. 19.00 i Värmdö Bygdegård.

Jag och styrelsen hoppas att du och många andra medlemmar kommer och uttrycker er uppfattning om hur ni vill att föreningen ska fortsätta utvecklas. Mycket har hänt under 2014 och mycket står på agenda för 2015 och framåt. Mer kan du läsa i den verksamhetsplan och andra dokument som årsmötet ska ta ställning till och som kommer att publiceras på hemsidan en vecka före årsmötet.

Årsmötet är det tillfälle då vanliga medlemmar kan göra sin röst hörd och där vi kan diskutera föreningens inriktning.

Vi som arbetar aktivt i föreningen är tacksamma om ni kommer och framför era synpunkter denna dag.

Välkommen till årsmötet och uttryck din åsikt!

Värmdö den 29 januari 2015

Hälsningar

Johan Axelsson, ordförande