Rensning av växter och träd mot vägen

Jürgen Saville har skickat ut lappar till er som har växter och träd som vuxit ut över vägbanan. Om inte alla fått detta vill vi med detta uppmärksamma alla fastighetsägare att se till att klippa och rensa så att bilar inte får repor samt att sikten är tillfredsställande.

Håller man inte efter så nödgas vi anlita någon som utför detta på fastighetsägarens bekostnad då det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri passage upp till 4,5m ovanför vägbanan.

Stort tack och ha en fortsatt skön sommar!