Båt felförtöjd på Kronbryggan

Det har legat en båt förtöjd vid Kronbryggan. Torgny har satt lappar på båten vid ett flertal tillfällen med uppmaning om att flytta båten. Då detta inte skett har vi har via kontakt med Polisen klippt låset och flyttat båten till Kolviksbryggan bredvid gästplatsen och låst fast den där. Vi hoppas att någon vet vem som äger denna båt och kontaktar Johan eller Torgny.