Yrkanden Angående Detaljplan för Hemmesta Centrum

Vi har tidigare gått ut med information om det pågående planarbetet. På vårt senaste styrelsemöte beslutades att KSF skall skicka in sina synpunkter i ett yttrande. Det är viktigt att skilja på enskilda fastigheters intressen och KSF som helhet. Vi välkomnar eventuella synpunkter som påverkar KSF som helhet.

Alla medlemmar uppmanas också att skicka in sina egna synpunkter till Värmdö Kommun.

Kort kan vi i dagsläget konstatera att en utveckling av Hemmesta Centrum är ett måste. Dock anser vi att en del saker påverkar Kolvik negativt. Bland annat skall vi få sex höghus (4-5 vån) där båtuppställningen är idag. Vi gillar inte den föreslagna trafiklösningen med tre övergångsställen med trafikljus mellan Alkällevägen och rondellen vid infarten till Hemmestaskolan, man bör ha planskilda övergångar. De föreslår att ta Furubacksvägen i anspråk för att anlägga parkering vilket vi heller inte ser som positivt. På det stora hela känns planen inte helt genomarbetad med 700 nya lägenheter och väldigt lite yta för nya etableringar av service etc. Trafiksituationen är ansatt som det är idag, vi ser inga åtgärder för att förbättra den i den föreslagna planen.

Skicka gärna synpunkter till ordforande@kolvik.com - yrkandet skall vara inskickat senast den 20 maj 2017.