Information från Valberedningen

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppgift är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar, hur olika styrelseledamöter fungerar i sina roller, hur samarbetet inom styrelsen fungerar och inventera den kompetens som styrelsen har både som helhet samt respektive ledamots kompetens.

Valberedningen ska också identifiera de uppgifter och kompetenser som behövs för att driva och utveckla verksamhet och matcha föreningens behov av kompetens med nya och gamla styrelseledamöter så att vi får ett kompetent och effektivt styrelsearbete.

Det är ett arbete som vi i valberedningen tar på största allvar.

För oss i valberedningen är det viktigt att komma i kontakt med medlemmarna för att höra vad ni tycker och tänker. Kanske har ni förslag på lämpliga personer för styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. Kanske har ni synpunkter på vad styrelsen gör eller inte gör. Ha gärna en dialog med oss.

Vårt arbete med att förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på nästa årsmöte har redan påbörjats. Om du är intresserad att delta i föreningens arbete som förtroendevald eller på annat sätt får du gärna kontakta oss.  Alla behöver inte sitta i styrelsen utan vi har flera uppgifter utanför styrelsearbetet som vi också behöver hjälp med.

För att komma i kontakt med någon i valberedningen Har du nedan kontaktuppgifter till oss;

Carl Lindvall 0702-30 51 73

Kent Ros 070-779 67 78

Peter Wetterstrand 0709-21 69 80

Bengt Engelberg 0709-90 19 36

E-post: valberedningen@kolvik.com