Städdag och Invigning av Kronbryggan 21/5

Nu har det blivit dags för vår årliga vårstädning, tanken är att i första hand att städa omkring den egna tomten, men även att hjälpa till med olika arbeten i vårt område. Samling vid badplatsen klockan 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att ställa upp en container för trädgårdsavfall vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen.

Efter avslutad vårstädning välkomnar vi alla medlemmar i Kolviks Samfällighetsförening att delta i återinvigningen av den anrika Kronbryggan. Festen börjar kl. 14 vid Kronbryggan. Anmälan till invigningen vill vi gärna få senast 17 maj.

Mail: brygg-fogde@kolvik.com eller telefon: 070 769 82 75