Vi söker fler medlemmar till vår valberedning!

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas. 


Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på årsmötet. 


Valberedningen idag består endast av en medlem. Vi behöver omgående flera medlemmar i valberedningen. Anmäl ditt intresse till valberedningen@kolvik.com 


Vi ser gärna att flera nyinflyttade engagerar sig i föreningen! Valberedningen/Anders Asp