Trottoaren vid Kolviken

Nu ska äntligen sista delen av vägprojektet färdigställas. Kopparmora entreprenad kommer under maj månad att anlägga den sista delen av trottoaren längs Kolviksvägen. Arbetena beräknas vara färdigställda under vecka 22. Under perioden kommer Kolviksvägen under stor del av tiden vara avstängd för genomfart. Sprängningsarbeten kommer att utföras och beräknas pågå under ca två veckor. Under den perioden kan inte heller båtplatserna användas. Om ni inte har möjlighet att vänta med sjösättning så ber vi att ni kontaktar Bryggfogden så försöker han hjälpa till med en tillfällig plats. Vi ber om ursäkt för det besvär arbetena orsakar och hoppas på ert överseende.