Inför Årsmötet

Nu ligger alla dokument uppe under fliken dokument och inför årsstämma. Vi har haft ett idogt arbete mellan styrelse, redovisningsbyrå och revisor för att få klart alla dokument. De är i dagsläget ej undertecknade men kommer så ske inom de närmaste dagarna.

Väl mött på årsmötet!

Styrelsen, KSF