Samråd Detaljplan Hemmesta Centrum

Vi har tidigare lagt ut planhandlingarna här på hemsidan. Nu kommer Värmdö Kommun att ha öppet hus den 27/4 kl 18:30-20:30 och den 28/4 kl 10:00-12:00 i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11. Eventuella synpunkter ska ni skicka till varmdo.kommun@varmdo.se senast den 22/5 och ni skall då ange diarienummer 2015KS/0489, ange ert namn och fastighetsbeteckning. 

Ni kan följa arbetet på www.varmdo.se/hemmestacentrum