Ränteavdrag i Deklarationen

För att ange rätt belopp går ni in på debiteringslängden för 2016 som ni finner här.

Debiteringslängden finns även under fliken "Dokument/Inför Årsmöten/"

Addera detta belopp till det förtryckta beloppet i er deklaration och fyll i det nya beloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen. Saknar ni ett förtryckt belopp fyller ni i räntebeloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen.