Uppdatering kronbryggan

Vi har nu skaffat finansiering för att kunna renovera vår gamla kronbrygga som vi fick till skänks av kronan på 70-talet. Det finns ett färdigt förslag på hur renoveringen av bryggan ska genomföras. På extra årsstämman den 4/11 skall vi ta beslut.

Här kommer i korthet förslaget.

Frentab kommer att gå in som sponsor för en del av projektet och medlemmarna kommer att betala resterande del. Medlemmarnas del kommer vara i storleksordning av vad det skulle kosta oss att riva bryggan, forsla bort massorna och återställa marken till strand och grönområde. Vi använder rivningskostnaden till att renovera bryggan i stället. Som det ser ut kommer det inte att behövas några enskilda bidrag från enskilda medlemmar som så många vänligt indikerat att de vill ställa upp med. Vi återkommer i så fall.

Renoveringen kommer ske genom att den inre delen som är en stenkonstruktion kommer att förstärkas och stabiliseras. Den yttre delen, delvis raserad, kommer rivas och ersättas med en ny träkista med trädäck. För att kompensera för landhöjningen så förlängs bryggan med 4 meter så att det blir vattendjup nog att lägga till med båt vid nocken på bryggan. Bryggan kommer också att kunna användas för pendeltrafik om det blir aktuellt, OBS – ej Vaxhomstrafik då Vaxholmsbolaget har extrema krav på de bryggor de angör.

Renoveringen kommer att genomföras i ett samarbete mellan Vaxholm entreprenad, Frentab och KSF.

Utförande

Frentab kommer att med stenborr dubba fast lösa stenar med kraftiga stålsprintar samt riva den yttre delen med sina maskiner från pråmen som Vaxholm entreprenad lånar ut. WSAB kommer sedan ta vid och montera den nya timrade stenkistan, som borras, dubbas och gjuts fast i sina fyra hörn i berget. Materialet från rivningen som kan återvinnas kan sedan återanvändas och återfyllas i kistan. Ovanpå kistan byggs ett trädäck som kommer bli 8.2 x 5.5 meter. Ett lagom stort dansgolv. Framöver kan vi tillsammans bygga bänkar etc för att se till att bryggan kommer alla till gagn och vi hoppas att se många fina sommarkvällar från vår nya brygga.


Historia och kuriosa om vår gamla brygga, intressant nu i dessa Ubåts tider!

Kronbryggan bryggan byggdes precis efter första världskriget, som den första delen av byggandet av Torsbergs fästning vid Hemmesta vägskäl. I beslutet av Torsbergs fästning står ”dessutom skall en kraftig brygga anläggas i Kolvik” Det är kronbryggan

Fortet är nu söndersprängt och där ligger en stenkross. Orsaken till byggnationen av fortet Torsberg var att man var rädd för en rysk invasion öster ifrån och det var brinnande krig runt Sverige och det var första världskriget. Ryssland hade skaffat 3 nya pansarskepp med stora kanoner som låg i

St- Petersburg, något som Sverige Stockholm inte hade något försvar emot. Sverige beslutade då att bygga 4 stycken 30.5 cm, 12 tum-s jättekanoner som kunde skjuta 20 km för att kunna försvara sig, och försvara hela mellersta skärgården. Något mindre oväntad var kanske att dimensionen blev precis den som de ryska skeppen hade!

Kanonerna kunde skjuta över Värmdölandet till Kanholmsfjärden och bort till Baggensfjärden. Kanonerna levererades från Bofors sjövägen, dessa bjässar lastades om via ”kronbryggan” och transporterades vidare på Kolviksvägen via en liten järnväg upp till Torsbergs fästning. Enligt hörsägen har jag hört att det fortfarande finns wire märken i träden längs vägen fram till fortet. Där man tog tag i träden med spelen. Jag gissar att det var hand och hästkraft som flyttade kanonerna.

Under stora umbäranden byggdes fortet från och med 1920 och framåt, det var hjälpligt klart till 1924, som vanligt saker tar sin tid! Och Bofors hade också svårt att få till det med de stora dimensionerna.

1939 så hette fienden inte Ryssland längre utan Tyskland, så kanonerna flyttades då i all hast ner till Blekinge. Ryktet säger att det bara avlossades ett enda provskott från Torsberg Värmdö, sen vågade man inte mer. Och som man sa då; ”Då sprack Värmdö Kyrka, kakelugnarna tog ett steg framåt i husen och alla rutor gick sönder på husen runt omkring Hemmesta”. Här kommer en bild från 20- talet på en av kanonerna. Notera att inget skydd fanns för kanonen, detta var innan flyget var att räkna med.

Torsberg 1924 30.5 cm Hubits 

Torsberg 1924 30.5 cm Hubits