Bojflotten

Om behov finns att ordna med P-ring eller bojsten är det lämpligt att använda föreningens bojflotte. Kontakta bryggfogde som gärna hjälper till med detta.